+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Aplikacje mobilne e-administracji

Aplikacje mobilne e-administracji

Aktualne wyzwania społeczne i gospodarcze, a także rosnące oczekiwania, aby zmniejszyć obciążenie użytkowników, wywiera presję na wszystkie organy administracji publicznej do zapewnienia skutecznych, otwartych i ukierunkowanych na obywatela usług publicznych. Ze względu na zwiększone wykorzystanie technologii mobilnych, a także rosnącej dostępności publicznej informacji, danych i usług internetowych, usługi publiczne mogą być przekształcane. Sprzężenie otwartych danych publicznych oraz informacji i usług oferowanych przez sektor prywatny, działalność MSP może prowadzić do innowacyjnych, przyjaznych dla użytkownika i zindywidualizowanych usług, które są łatwo dostępne. Ze względu na ich wielkość, wiedzę i kompetencje, MŚP są kluczowymi podmiotami w celu świadczenia tych usług innowacyjnych. Zaangażowanie MŚP w potencjalnie ogromny rynek innowacji w sektorze publicznym jest wyzwaniem dla lokalnych i regionalnych władz publicznych. Zakresem tego działania jest zapewnienie wsparcia dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm rozpoczynających działalność, w zakresie projektowania i tworzenia innowacyjnych aplikacji, w celu wspierania dostarczania mobilnych usług publicznych. Celem jest pomoc w interakcje obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Można to zrobić poprzez połączenie usług sektora publicznego i prywatnego, poprzez technologie mobilne. Rozwiązania muszą zapewnić powtarzalność, uwzględniać również wielojęzyczność.