+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Innowacje ekologiczne i zrównoważone dostawy surowców

Innowacje ekologiczne i zrównoważone dostawy surowców

Innowacyjne MŚP są w stanie stać się motorem gospodarki ekologicznej. Mogą one odgrywać ważną rolę w UE do wyjścia z kryzysu gospodarczego oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy. Potencjał komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z małych i średnich przedsiębiorstw jest jednak utrudniony przez kilka barier, w tym braku koncepcji, trudności dostępu do finansowania ryzyka, braku prototypowania, niewystarczających badań itp. Wzrost musi zatem być stymulowany przez zwiększenie poziomu innowacyjności w MŚP, obejmujące różne potrzeby w zakresie innowacji w całym cyklu innowacji. Innowacyjne MŚP powinny być wspierane i prowadzone w celu osiągnięcia wzrostu rozwoju zielonych technologii. Ten temat jest skierowany do wszystkich typów innowacji ekologicznych MŚP we wszystkich dziedzinach zajmujących się działaniami w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i surowców. Wszystkie rodzaje obiecujących pomysłów, produktów, procesów, usług i modeli biznesowych, zwłaszcza w różnych sektorach i dyscyplinach, na komercjalizację zarówno w business-to-business (B2B) oraz indywidualnych (B2C) kontekście firma-klient, są kwalifikowalne.