+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Miejska infrastruktura krytyczna

Miejska infrastruktura krytyczna

Szczególnym wyzwaniem działań i działań przewidzianych w ramach tego tematu są związane z ochroną miejskich miękkich celów i krytycznej infrastruktury miejskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na “miękkie cele”, w ramach których duża liczba obywateli porusza się swobodnie i wykonuje zwykłe czynności lub organizowane są specjalne wydarzenia. Między innymi są to parki, place i rynki, centra handlowe, dworce kolejowe i autobusowe, terminale pasażerskie, hotele i ośrodki turystyczne, kulturalne, historyczne, religijne i edukacyjne, centra i banki. Do sektorów infrastruktury krytycznej wymienione w pracach Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (EPCIP), w tym, między innymi instalacji sieci energetycznych, telekomunikacji i informatyki, finansów (bankowych, papierów wartościowych i inwestycji), woda (tamy, przechowywanie, usługi obróbki i sieci), łańcuchy dostaw i rządowe obiekty (np. sieci informacyjne, kluczowe miejsc i pomniki narodowe). Obiekty takie nie muszą być istotne w skali krajowej, ale można je uznać infrastrukturę krytycznej w kontekście miejskim. Celem jest przeprowadzenie demonstracji na małą skalę innowacyjnych technologii i narzędzi. Biorąc pod uwagę wyniki z przeszłości oraz bieżące badania UE w tej dziedzinie, mogą one dotyczyć wszelkich aspektów ochrony krytycznej infrastruktury miejskiej, takich jak, na przykład: projektowanie budynków i obszarów miejskich; ochrona sieci energetycznej i komunikacyjnej; krytyczne rozwiązania nadzoru infrastruktury; ochrony łańcuchów dostaw; unikanie ataków cybernetycznych i rozwijanie odporności systemów cybernetycznych dla infrastruktury krytycznej.

– Badania przesiewowe wysokiej przepustowości ludzi i ich toreb, w tym możliwość skontrolowania ich w przystępnym czasie rzeczywistym, jak ludzie podchodzą wejścia do budynków lub wejść system transportu publicznego;

– Wysoka przepustowość pojazdów przesiewowych w celu identyfikacji zagrożeń, które uzasadniałyby dalszą kontrolę (w przeciwieństwie do poszukiwania losowej);

– Potencjalnych zagrożeń CBRN-E oraz sposób, w jaki te zagrożenia można było przeprowadzić, przeciwko miękkim celom i infrastrukturze krytycznej;

– Łagodzenie urządzeń wybuchowych przenoszonych przez pojazdy (IED), ze szczególnym naciskiem na zaparkowane pojazdy, ataki penetracyjne, itp.

Oczekuje się, że działania proaktywne będą odpowiedzią na potrzeby i wymagania użytkowników, takie jak agencje krajowe ścigania podmioty publiczne i prywatne i krytyczne infrastruktury i sieci.