+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Niskoemisyjnych systemów energetycznych

Niskoemisyjnych systemów energetycznych

MŚP odgrywają kluczową rolę w rozwoju opłacalnych i niedrogich technologicznych rozwiązań dekarbonizacji i bardziej efektywnego systemu energetycznego. Oczekuje się, że Horyzont 2020 będzie miał odniesienie do:

  • Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla przez inteligentne i zrównoważone użytkowanie (w tym wykorzystanie energooszczędnych produktów i usług, jak również “Inteligentne miasta i wspólnoty”),
  • Niskie koszty dostawy energii elektrycznej niskoemisyjnych (w tym energii odnawialnej, a także w zakresie CCS i energii ponownego wykorzystania),
  • Alternatywne paliwa i mobilne źródła energii,
  • Jednolita, inteligentna europejska sieć energetyczna
  • Nowa wiedza i technologie,
  • Solidne podejmowanie decyzji i zaangażowanie społeczeństwa w politykę energetyczną.