+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

O nas

O nas

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców (MSKiP) działa od 1999 roku. Jest organizacją zrzeszającą małych i mikro przedsiębiorców w regionie Małopolski. Reprezentuje środowisko małego, rodzimego biznesu. Członkowie stowarzyszenia to aktywni ludzie o dużym zasobie wiedzy praktycznej oraz doświadczeniu zawodowym, udzielający się społecznie w ramach różnych działań na rzecz rozwoju i propagowania wszelkiego rodzaju postaw przedsiębiorczych. Do najważniejszych zadań realizowanych przez MSKiP należy prowadzenie wspólnie z UM Krakowa punktu informacyjno-szkoleniowego „CMMP – Centrum Małej i Mikro Przedsiębiorczości”   W ramach tego działania realizowane są warsztaty z przedsiębiorczości „Ekspert, Nauka, Doświadczenie” dla uczniów szkół średnich i cieszące się dużym uznaniem tak szkół jak i uczniów.

 

  • MSKiP wspomaga też aktywnie działalność handlową zarządzając programem partnerskim „Złoty Punkt” którego marketingowo działania kierowane są do klientów firm.
  • MSKiP realizuje również od 2012 roku zadania wynikające z programu ASOS i kierowane do osób starszych, włączając się w działania na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Nowa Huta, gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia.
  • MSKiP jest aktywnym członkiem Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz Forum dla Nowej Huty.
  • Porozumienie jest niezależną i „niezbiurokratyzowaną” platformą wymiany opinii i poglądów oraz zapoznawania się z polityką rozwoju Miasta, szczególnie w aspektach dotyczących MSP.
  • Otwarty charakter działania Porozumienia i dobrowolny udział jego członków wpływają na rzeczywiste zaangażowanie i pracę członków Porozumienia.

 

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie jest platformą współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).