+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Oferta

Oferta

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta. W ramach tego projektu poszukuje kandydatów, którzy chcą realizować swoje pomysły w jednej z niżej wymienionych branż. Podane niżej branże będą dysponowały środkami finansowymi z programów unijnych przewidzianych na lata 2015-2020. Stowarzyszenie nasze współpracuje z uczelniami oraz związkami pracodawców, izbami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Dlatego w zależności od charakteru projektu może powołać odpowiedni zespół ekspertów, który pozwoli na zbudowanie modelu biznesowego danego przedsięwzięcia. Szacujemy, że okres preinkubacji trwać będzie około sześć miesięcy i w tym czasie kandydata na przedsiębiorcę będziemy prowadzić za rękę. W ramach preinkubacji użyczymy mu za darmo miejsce do pracy oraz zapewnimy usługi szyte na miarę.

Kandydat otrzyma wsparcie prawne, biznesowe, technologiczne czy też dostęp do aparatury badawczo-laboratoryjnej, jeżeli projekt będzie wymagał szczegółowych badań. Po sześciu miesiącach oceniona zostanie przydatność proponowanego przez niego biznesu. Nie każdy projekt otrzyma dotację, jednak projekty, które uzyskają rekomendację ekspertów będą przez nas pilotowane aż do otrzymania wsparcia finansowego. Szacujemy, że w ramach programu pilotażowego, który rozpoczęliśmy 1 lutego 2015 chcemy wesprzeć w procesie preinkubacji 50 pomysłów.

Zapoznaj się z opisami poszczególnych obszarów naszej organizacji – może chciałbyś się w nich rozwijać?

 

ICT

 • telekomunikacja
 • komputery
 • oprogramowanie
 • grafika
 • aplikacje

Energetyka

 • gospodarka niskoemisyjna

OZE

 • termomodernizacja
 • sieci energetyczne
 • produkcja energii
 • monitoring

Natura i Środowisko

 • sieci wodno-kanalizacyjne
 • oczyszczalnie
 • odpady i utylizacja
 • przetwarzanie agd i komputerów

Kultura

 • ochrona dóbr
 • promocja zasobów
 • uzdrowiska
 • archiwizacja cyfrowa

Zatrudnienie i praca, ochrona zdrowia

 • kompetencje i szkolenia
 • opieka nad dziećmi
 • poradnictwo
 • opieka dzienna
 • teleopieka
 • telemedycyna

Edukacja

 • Centra kompetencji naukowych

Rewitalizacja

 • rewitalizacja osiedli Nowej Huty
 • estetyka budynków Nowej Huty

Transport

Patenty i wynalazki

Skup pomysłów z prac dyplomowych