+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Horyzont 2020

Horyzont 2020


Oferta naboru wniosków do programu H2020

 W ramach programu Horyzont 2020, Komisja Europejska przygotowała zbiór informacji dla wspierania projektów oraz uzyskania dotacji w ramach Instrumentu MSP.
Twoja firma może otrzymać do 2,5 mln € z funduszy oraz światowej klasy szkolenia biznesowe.

Kto może się ubiegać o dotację?

Szukamy pomysłów o wysokim potencjale wzrostu oraz firm innowacyjnych z obszaru MŚP z globalnymi ambicjami, które chcą naruszyć ramy istniejących rynków. Nasza wymarzona firma powinna myśleć innowacyjnie, aktywnie inwestować w wynalazki oraz szukać nowych możliwości rozwoju.
Dobrym początkiem naszej współpracy będzie informacja, że Twoja firma otrzymała w ostatnich latach nagrodę za wynalazek lub pomysł innowacyjny.

Faza 1: projekt i stadium wykonalności

Pomysł koncepcji (6 miesięcy)

Unia Europejska zapewni 50 000 € na finansowaniu i przeprowadzenie studium wykonalności w celu sprawdzenia wykonalności proponowanego projektu, oceny innowacji lub koncepcji.
W ramach tej fazy wnioskodawca przygotuje wstępny projekt biznesowy (około 10 stron).

Faza 2. Prezentacji produktu, rynek, badania i rozwój

Koncepcja do wejścia na rynek (1-2 lata)

 

Faza wspierana również przez UE. Wnioskodawca będzie nadal rozwijać swoją propozycję poprzez działania innowacyjne, takie jak prezentacja, testy, pilotaż, skalowanie i miniaturyzacji. W czasie tej fazy powstaje rozwinięty biznes plan (około 30 stron).
Wnioski na podstawie biznes planu będą rozwinięte zostaną o zapisy pochodzące z biznes planu opracowanego w fazie 1. UE może przeznaczyć na projekt się od 0,5 mln € i 2,5 mln €.

Faza 3. Komercjalizacja

Faza przygotowana do wprowadzenia produktu/usługi na rynek

MŚP otrzymają szerokie wsparcie, szkolenia, doradztwo oraz dostęp do finansowania ryzyka, jak również projekt jest przygotowany do uczestnictwa w grze rynkowej.
W tej fazie UE nie zapewnia bezpośredniego finansowania.

Tematy objęte dofinansowaniem:

W 2015 roku SME Instrument będzie sponsorem MŚP działających w ramach 13 tematów:

Terminy naboru/ Faza 1: 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015

Terminy naboru/ Faza 2: 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015

Wypełnij Ankietę