+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

SME business model innovation

SME business model innovation

Wiele obecnych, powszechnie stosowanych modeli biznesowych jest opracowanych dla dużych firm. Małe przedsiębiorstwa zorientowane na społeczności, wykorzystując swoje środki dla celów społecznych, mogą zbudować swój model biznesowy oparty na wzroście innowacyjności. Szczególnym wyzwaniem jest umożliwienie MŚP – w tradycyjnych sektorach, takich jak przemysł wytwórczy oraz w sektorach szczególnie zakorzenionych w historii Europy, takich jak dziedzictwo kulturowe, a także w nowych sektorach, w tym różnych usług i przemysłów kreatywnych i ekonomii społecznej – od innowacji i rozwoju ponad granicami tradycyjnych, poprzez nowe modele biznesowe i zmiany organizacyjne. Można opierać się o udane modele biznesowe w różnych sektorach na rynku światowym, a także rozwijać je do użytku przez europejskie MŚP w tych samych lub różnych sektorach. Szczególne znaczenie dla nowych modeli biznesowych będą usługi zorientowane na użytkownika, rozwój usług kulturalnych, związanych z dziedzictwem usług społecznych i turystyki. Instrument MŚP zapewnia podejście etapowe i doradztwo, tak aby uczestniczące MŚP mogły tworzyć skuteczne strategie, w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego.