+48 12 311 58 05 biuro@inkubatornh.pl

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo żywności

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo żywności

Obecne systemy produkcji i przetwarzania żywności, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, muszą być poprawione i zoptymalizowane w celu osiągnięcia znaczącej redukcji zużycia energii oraz wody, emisji gazów cieplarnianych i produkcji odpadów. W tym samym czasie powinna nastąpić poprawa efektywności wykorzystania surowców, poprawa zdolności adaptacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. Nowe konkurencyjne procesy eko-innowacyjne powinny być rozwijane, w ramach przejścia do bardziej skutecznej i zrównoważonej gospodarki.